Prva operacija u German Hospital u Tirani – totalna endoporteza kuka

Tirana_endoproteza kuka

Prva operacija u German Hospital u Tirani – totalna endoporteza kuka

Doc.dr.sc. Mladen Miškulin 15. ožujka 2016. obavio je prvu operaciju u German Hospital u Tirani – totalna endoporteza kuka minimalno invazivnim pristupom kod pacijentice stare 64 godine. Danas je na operativnom rasporedu još jedan zahvat totalne zamjene kuka minimalno invazivnim pristupom te rekonstrukcija prednjeg ukriženog ligamenta. Doc. Miškulin nastavit će suradnju sa German Hospital u Tirani.