Šimun Šakić

Šimun Šakić portret

 

  • Viši znanstveni suradnik: 2009.
  • Znanstveno -Nastavno zvanje: 2008. – docent
  • Doktorat znanosti: 2000.
  • Primarijat: 1990.
  • Magisterij znanosti: 1982.
  • Poslijediplomski studij: 1978/79.
  • Specijalizacija: 1975.

Doc. dr. sc. Šimun Šakić, viši znanstveni suradnik, specijalist za ortopediju i ortopedsku kirurgiju i Subspecijalist za dječju ortopediju i kirurgiju.

Područje rada je sveukupna ortopedija djece i odraslih, s većim naglaskom na dječju ortopediju u kojoj veći dio posvećuje užem području neuroortopedije.

Stručni opus povezuje otkrivanje i prevenciju bolesti i ozljeda dječje dobi, cjelokupnu dijagnostiku i obradu pacijenata te odgovarajuće konzervativno i operacijsko liječenje, kao i praćenje pacijenata.

Aktivnim sudjelovanjem na domaćim i inozemnim sastancima i kongresima prikazuje rezultate rada na području dječje ortopedije. Aktivni voditelj te predavač i edukator na brojnim dodiplomskim i poslijediplomskim oblicima edukacije i usavršavanja, osobito iz područja neuroortopedije i ultrazvučne dijagnostike bolesti i ozljeda lokomotornog sustava djece i odraslih. Ultrazvučni skrining tumora i tumorima sličnih tvari ultrazvukom-rana detekcija.

Znanstveni rad nadopunjuje aktivnim radom kao suradnik na dva projekta u okviru projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, (voditelj: prof. dr. sc. Kata Šakić), te u okviru Hrvatskog društva za dječju ortopediju, gdje je obnašao dužnost dopredsjednika društva od 2000. do 2004. godine, te tajnika Hrvatskog ortopedskog društva Hrvatskog liječničkoga zbora u dva mandata (1981. do 1989. godine).

Inovacije –originalna konstrukcija specijalnih AO-ploča za korektivne osteotomije dugih i kraktih kostiju te artrodeze zglobova-gornjih i donjih ekstremiteta, za djecu i odrasle, u suradnji s –Instrumentaria, Zagreb.

Sudjeluje u svim oblicima dodiplomske nastave (vodi vježbe i predavanja te slično) sa studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1980. godine, a sudjeluje i u modulu iz lokomotornog sustava, kao i neuroznanosti, te u izradi nastavnih tekstova i knjiga, do 2008.godine. Uz to aktivno i dugotrajno sudjeluje kao voditelj u poslijediplomskoj nastavi iz ortopedije, kao i u svim oblicima trajnog usavršavanja koja se provode kroz Kliniku i Katedru za ortopediju,. Sudjelovao je u nastavi Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu za više medicinske sestre odnosno više fizioterapeute, te u Zdravstvenim studijima Sveučilišta u Zadru, te Splitu, gdje je bio i voditelj jednog kolegija- Pedijatrijska škola, također za liječnike opće medicine, specijalizante i specijaliste iz ortopedije, pedijatrije, i drugih specijalnosti.

Savjetnik je i član u Savezu udruga cerebralne i dječje paralize Hrvatske od 2010. godine. U organizaciji Saveza sudjeluje u edukaciji roditelja i djece s cerebralnom paralizom u vidu ortopedsko-kirurškog liječenja. U tom pogledu početkom listopada 2010. godine započinje veliki projekt pod naslovom Ortopedsko–kirurško liječenje cerebralne paralize, velike Tribine roditelja i djece s cerebralnom paralizom, područje Slavonije i Dalmacije.