Minimalno invazivna osteosinteza prijeloma skafoidne kosti šake

IMG_1119

Minimalno invazivna osteosinteza prijeloma skafoidne kosti šake

Ovakav operativni zahvat omogućuje našem mladom pacijentu intenzivnu fizikalnu terapiju već prvi dan nakon operacije čime se vrijeme oporavka uvelike skraćuje. Također se anuliraju posljedice dugotrajnog nošenja gipsa, ponekad i do 3 mjeseca za ovakve prijelome i smanjuje mogućnost nesraštanja prijeloma.