Ambulanta DRUGOG MIŠLJENJA

ambulanta-drugog-misljenja

Ambulanta DRUGOG MIŠLJENJA

Istraživanje koje je za Novu TV provela agencija Ipsos puls 2011. pokazalo je da za razliku od drugih zapadnih zemalja  samo trećina ispitanika odlučilo provjeriti prvotnu dijagnozu kod drugih liječnika, a oni koji su se odlučili u 50 posto slučajeva dobili su drugo mišljenje koje se znatno razlikovalo od prvoga.

Drugo mišljenje je prilika da se razmotre sva otvorena pitanja i dileme vezane uz postavljenu dijagnozu, kao i  daljnji tijek i ishod liječenja . Istraživanja iz zapadnih zemalja pokazuju da pacijenti osim  što traže drugo mišljenje jer imaju određene dvojbe vezano uz postavljenu dijagnozu,  žele dobiti i što više informacija o svome stanju i/ili načinu na koji se oboljenje može liječiti.

Osim navedenog, veliku ulogu ima i sama komunikacija. Ukoliko pacijent dobro ne razumije svog liječnika ili ima osjećaj da mu nije posvetio dovoljno pažnje to utječe na njegovo (ne)zadovoljstvo i donošenje odluke da potraži drugo mišljenje.

Jedan od razloga zbog kojih pacijenti žele čuti drugo mišljenje je i nezadovoljstvo postignutim rezultatima nakon provedenog tretmana, ali i lakše donošenje odluke o tome što nakon neuspjelog operativnog zahvata.

Pacijenti kad čuju da im je potrebna operacija vrlo često se osjećaju uplašenima, zbunjenima, razmišljaju je li im uopće potreba i je li je moguće nekako izbjeći.

Međutim, postoje slučajevi kada je operacija nužna za nesmetano obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti. Pacijenti se kada dođu do te točke često odlučuju potražiti drugo mišljenje kako bi  otklonili dvojbe i nesigurnost u postavljenu dijagnozu,  kao i u potrebu predloženog operativnog zahvata.

Utoliko drugo mišljenje daje dodatnu sigurnost i olakšava donošenje odluke vezano uz najbolji mogući daljnji tijek liječenja. Međunarodno priznati ortoped i traumatolog prim. dr. sc. Mladen Miškulin tijekom prosinca i siječnja osigurao je ambulantu u okviru koje svi zainteresirani pacijenti, kojima je indiciran operativni zahvat sustava za kretanje, mogu dobiti vrsno drugo mišljenje bez plaćanja pregleda.

Prva ovogodišnja ambulanta drugog mišljenja održat će se 22. siječnja u vremenu od 18:30 do 20:30 sati.

Dovoljno je naručiti se na broj (01) 492 1100 i rezervirati termin. Na pregled treba ponijeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.